13.7.16

:: Penarafan Pembestarian Sekolah Menggunakan Smart School Qualification Standards (SSQS) Tahun 2016


      Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk dan surat rujukan KP (BTP-PPSB) 8817/3/4 Jld 3 (24) bertarikh 27 Mei 2016 adalah berkaitan.

     2.      Adalah dimaklumkan bahawa Kemeterian Pendidikan Malaysia (KPM) melaksanakan penarafan pembestarian sekolah menggunakan Smart School Qualification Standards (SSQS) setiap tahun untuk mengukur tahap pembestarian sekolah-sekolah Malaysia yang boleh digunakan sebagai salah satu indikator asas bagi pengukurtahap pencapaian Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025, kursusnya Anjakan 7, Memanfaatkan ICT bagi Meningkatkan Kualiti Pembelajaran di Malaysia serta menjadi input kepada pelbagai program pembestarian sekolah dalam pembangunan sumber manusia dan tenaga kerja yang berteraskan pengetahuan (k-econnomy)


     3.      Penarafan ini akan dilaksanakan secara dalam talian mulai 15 Julai hingga 22 Ogos 2016..       http://perlis.moe.edu.my/ppinang  


USER DAN PASSWORD : KOD SEKOLAH (HURUF BESAR)